Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Berner Jørgensen

1861 -

Fangstmann og overvintrer, fikk tilnavnet "Beisaren".

Berner Jørgensen ble født på Holmen i Målselv i 1861. Kallenavnet "Beisaren" fikk han angivelig fordi han brukte møbelbeis på redskaper som folk flest syntes var helt overflødig.

I 1901-03, altså i to år, overvintret han med fire mann på Spitsbergen, mens de var kun utrustet for ett år. To av mennene døde av skjørbuk, sannsynligvis fordi de ville ikke spise grønnsaker og bjørnekjøtt.

I 1909 var Jørgensen med på Lars Hansens ekspedisjon til Kristofa Bay på Novaja Zemlja, med jaktskipet "Jasai", styrt av skipper Ole Olsen (Olli) fra Ramfjorden.

Dagbok/aktuelle kilder
To år i polaregnene : dagbok fra Egdeøya [sic!] 1901-03 / Berner Jørgensen (Beisaren). Svalbardminner 3
Attest som Beisarn skrev etter hjemkomst 1903 (NP's biografimappe)

Litteratur:
Tromsø Stiftstidende nr 59 (1903) Fra ishavet
Røvig, Sverre; Beisarn )Berner Jørgensen) (NP's biografimappe)
Ishavsfolk : skådespel i tre akter / Lars Hansen og Karl Holter (1939)
Polarårboken 1967-68 (Beisaren på nært hold, Edvard Ørnes)
Arktiske originaler : historien om "Beisarn" og Spitsbergens Munchausen (Thoralv Lund, 2002)
Nye Troms, 08.10.1991 (Beitsarens dagbok, et 90-årsminne som føljetong)