Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Berner Jørgensen

1861 -

Fangstmann og overvintrer, fikk tilnavnet "Beisaren".

Berner Jørgensen ble født på Holmen i Målselv i 1861. Kallenavnet "Beisaren" fikk han angivelig fordi han brukte møbelbeis på redskaper som folk flest syntes var helt overflødig.

I 1901-03, altså i to år, overvintret han med fire mann på Spitsbergen, mens de var kun utrustet for ett år. To av mennene døde av skjørbuk, sannsynligvis fordi de ville ikke spise grønnsaker og bjørnekjøtt.

I 1909 var Jørgensen med på Lars Hansens ekspedisjon til Kristofa Bay på Novaja Zemlja, med jaktskipet "Jasai", styrt av skipper Ole Olsen (Olli) fra Ramfjorden.

Dagbok/aktuelle kilder
To år i polaregnene : dagbok fra Egdeøya [sic!] 1901-03 / Berner Jørgensen (Beisaren). Svalbardminner 3
Attest som Beisarn skrev etter hjemkomst 1903 (NP's biografimappe)

Litteratur:
Tromsø Stiftstidende nr 59 (1903) Fra ishavet
Røvig, Sverre; Beisarn )Berner Jørgensen) (NP's biografimappe)
Ishavsfolk : skådespel i tre akter / Lars Hansen og Karl Holter (1939)
Polarårboken 1967-68 (Beisaren på nært hold, Edvard Ørnes)
Arktiske originaler : historien om "Beisarn" og Spitsbergens Munchausen (Thoralv Lund, 2002)
Nye Troms, 08.10.1991 (Beitsarens dagbok, et 90-årsminne som føljetong)