Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Edvard Holm Johannesen

1844 - 1901

Ishavsskipper fra Tromsø. Den første som seilte om Novaja Zemlja, oppdaget øya Ensomheten

Edvard Holm Johannesen ble født 16.juli 1844 i Balsfjord, og var sønn av skipper Johan Adrian Johannessen, og bror til H.C. Johannessen. Begge brødrene seilte på Karahavet. I årene 1869-78 førte Edvard sin fars skonnert "Nordland".

I 1870 utførte han den storbedrift å omseile Novaja Zemlja for første gang. Nordenskiold omtaler dette som et skifte i norøstfartens historie, for han gjorde hva ingen trodde var mulig, og forandret folks syn på Karahavet.

I 1873 fant Edvard store mengder klappmyss i Grønlandsstredet, og i 1876 sendte Foyn et fartøy til dette feltet.

I 1878 oppdaget han øya Ensomheten, som ligger i det vest-sibirske hav øst for Novaja Zemlja.

I 1885 var Johannessen på hvitfiskfangst med "Tromsdalstinden" ved Novaja Semlja, men fikk ingen fangst. Året etter førte han jakten "Moderen" på hvitfiskfangst. I 1887 førte han galeasen "Rivalen". I 1888 til 1893 førte Johannessen kutteren "Colibri". I 1895 førte han broren Søren Johannessens fartøy "Anna" og fikk full fangst av hvitfisk ved Spitsbergen. De to følgende år førte han skonnerten "Willem Barents". I 1898 var han islos for fyrst Albert av Monaco.

Omkom på en tur i åpen båt fra hjemstedet til Tromsø høsten 1901.

Litteratur:
Tromsø og omegns Sjøfartshistorie, Tromsø Skipperforenings Festskrift
Tromsø 28.08.1934 (Banebrytere av Carl S. Søther)