Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Anders Jahre

1891 - 1982

Anders Jahre ble født i Sandar i 1891, og vokste opp til å bli norsk skips- og hvalfangstreder. Han ble ferdig utdannet cand.jur. 1914, og var ansatt som overrettssakfører i Sandefjord i årene 1916-28. Jahre begynte allerede i 1918 å interessere seg for hvalfangst, og gikk i spissen for fangstens utvikling i pelagisk retning (dvs. med flytende hvalkokerier). Han var den første til å bygge store kokerier med rasjonalisert drift. I 1928 grunnla han rederiet Anders Jahre, og i årene 1929-30 stiftet han seks hvalfangstselskaper. Jahre var også foregangsmann når det gjaldt foredling av hval- og spermolje.

I 1930-årene startet han oljeraffineriet Sandar fabrikker og Jahres kjemiske fabrikker. Disse ble i 1963 sammensluttet til Jahres Fabrikker A/S (overtatt av Norsk Hydro 1988).

Jahre var i en årrekke styreformann for Aksjeselskapet Kosmos, i tillegg til flere skipsaksjeselskaper. Han opprettet i 1953 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme, og i 1966 Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1961, og ved Lunds universitet 1963.

Etter Jahres død var det i lang tid strid om rederens utenlandsformue, som Jahre selv hele tiden hadde benektet eksistensen av. Det kom frem opplysninger som tydet på at tidligere medarbeidere av Jahre hadde deltatt i å skjule formuen. Den norske stat reiste i 1984 et skattekrav mot Jahre-boet.