Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Theodor Claudius Jacobsen

1855 - 1933

Deltaker på første "Nansens Framferd over Polhavet.

Theodor Claudius Jacobsen ble født i Tromsø i 1855. Faren hans var skipskaptein og senere havnefogd. Da Jacobsen var 16 år gammel gikk han til sjøs og i 1873 tok han styrmannseksamen. Etter hvert jobbet han som skipper på Ishavet i sel - og bottlenosefangst.

I 1891-92 var Jacobsen kjentmann og islos på prinsen av Bourbons med yachtene "Fleur de lys I" (seilyacht) og "Fleur de lys I" (steamyacht)  til Spitsbergen og Novaja Zemlja.

Han var også førstestyrmann på Nansens Framferd over Polhavet i 1893-96.

"Jacobsen har Styrmandsexamen godt skikket Styrmand. Fører ypperlig kommando, respect, orden..." Videre "Jacobsen skryter noget, men er i særlig grad uforfærdet, har flere kunskaper, mere dannet en Henriksen Lund"
(telegram fra overrettssakfører D.Mack til Nansen)

I 1897 ble Jacobsen ansatt som fyrvokter på Jæren.

Litteratur:
Geografisk Selskabs Aarbok 24, 1912-13
CV skrevet av barnebarnet Koll Jacobsen i Norsk Polarinstitutts arkiv.