Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Johan Adrian Jacobsen

1853 - 1947

Oppdagelsesreisende, kaptein og etnograf. Mer kjent i utlandet enn hjemme i Norge.

Johan Adrian Jacobsen ble født på Risøy 09.10.1853, og fikk etterhvert 11 søsken. Han gikk på navigasjonsskolen i Tromsø i 1869 og gikk til sjøs som 13-åring. Som 16-åring førte han skip da han ble skipper på sin fars fartøy i Ishavet.

I årene 1867-74 jobbet han ombord i fangstfartøy langs kystene av Finnmark, Spitsbergen og Murmansk. I 1874 dro han til sjøs og havnet i Hamburg.

Fremvisning av urbefolkning
Fra 1877-1880 utdannet Jacobsen seg som etnografisk samler i Hamburg. I Hagenbachs tjeneste reiste Jacobsen under alle himmelstrøk, og han samlet etnografiske gjenstander, sjeldne dyr og engasjerte mennesker med urbefolkningsbakgrunn.


I 1877 ble han engasjert av lederen for Zoologisk hage i Berlin, dyretemmeren Carl Hagenbeck, til å frakte en inuittfamilie, samt diverse gjenstander fra Grønland til Hamburg, og til å reise omkring i Europa på turné med denne familien i 8 måneder. Eskimoene hadde tilpasningsproblemer da de kom tilbake til Grønland og de danske myndigheter ville ikke ha noen gjentakelse.


Hagenback hadde imidlertid stor suksess med å vise fram inuittene og fikk Jacobsen til å dra til Norge for å hente en samefamilie som ble vist fram i Paris i 1878, og deretter ble sendt på en turné.

I 1880 reiste Jacobsen tilbake til Grønland og fikk etter mye motgang med seg en ny gruppe inuitter, men i løpet av denne turneen døde hele gruppa av kopper.

For det Kgl. Etnografiske Museum i Berlin foretok Jacobsen tre store reiser:
1881-1883 til nordvest Amerika
1884-1885 til Russland, Sibir, Sachalin, Mansjuria, Korea, Japan, San Fransisco, Victoria, British Columbia
1887-1888 til det Indiske hav, hvor han besøkte samtlige øyer mellom Java, Australia og New Guinea.

Ved anledninger stjal han regelrett hodeskaller og skjelettrester fra gravplasser han fikk kjennskap til, og noen ganger oppstod det problemer, som da han stjal hodeskaller fra en gravplass ved Yukonelva. Ingalik-stammen reagerte sterkt.

I 1923 og 1924 ledet Jacobsen jakt- og vitenskapelige ekspedisjoner til Ishavet.

Jacobsen foretok også forskerreiser til det fjerne østen, Patagonia og Sydishavet. Tromsø Museum og Etnografisk Museum i Oslo har nytt godt av hans samlinger.

Utnevnelser
Æresmedlem av Det tysk-nordiske selskap
1890 Ridder av St. Olavs Orden av 1.klasse
1890 Korresponderende medl. av Det Geografiske Selskap i Kristiania
1908 Kongens fortjenstmedalje i gull
innskrevet medlem i det Antropologiske Selskap i Filadelfia
Æreshøvding for en stamme av Sioux-indianere

Litterære verker: en rekke etnografiske avhandlinger og reisebeskrivelser
Gjennom ishav og villmarker : en norsk skipper på forskerfærd blant naturfolkene ( Adrian Jacobsen) (1944)
Eventyrlige farter (1894)
Kaptein Jacobsens Reiser til Nordamerikas Nordvestkyst 1881-83 : efter hans egne Optegnelser / udarbeidet af A. Woldt ; oversat fra tysk ved J. Utheim (1887)
Har også skrevet bøker på tysk.

Anbefalt litteratur:
Tromsø og omegns Sjøfartshistorie, Tromsø Skipperforenings Festskrift (1929)
Polarboken 1983-1984 (Kaptein JAJ-en oppdagelsesreisende som Norge glemte, av Tim Greve)