Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Brit Hofseth
Foto: Norsk Polarinstitutt

Brit Hofseth

1917 - 1941

Forsker, geolog. Foretok geologiske undersøkelser på Svalbard og Grønland.

Brit Hofseth ble født 29.mars 1917. Hun bodde i Finnmark sine første fem leveår, da flyttet familien til Oslo. Brit Hofseth ble tidlig opptatt av friluftsliv, og hadde stor glede av å ferdes ute. Hun var uredd og eventyrlysten, en sommer i gymnastida dro hun alene på sykkeltur fra Trondheim til Mosjøen, hvorpå hun derfra videre tok båt til sin tante i Bodø. Året etter dro hun med sin søster til Finnmark som flisegutter under veistikking til Alta. De to søstrene bodde i telt den sommeren, og Finnmarkssommeren skulle bli en inspirasjon for hennes senere turer til Svalbard og Grønland.

Studier
Brit Hofseth tok artium ved katedralskolen i Oslo i 1935. Senere startet hun sine matematisk-naturvitenskaplige studier hvor geologi skulle utgjøre hennes hovedfelt, og tok sin embetseksamen fire år senere med hovedkarakter meget godt.

Svalbard og Øst-Grønland

Brit på Nordøst-Grønland 1939, Foto: Norsk Polarinstitutt

Sommeren 1937 fikk hun seg et opphold på Svalbard. Hennes første møte med den uberørte naturen i polarområdene gjorde et sterkt inntrykk. På turen var hun innom både Isfjorden og Kongsfjorden. To år senere fikk hun sjansen til å reise til Grønland, og ble med ”Polarbjørn” til Øst-Grønland for å gjøre geologiske undersøkelser på Claveringsøya. Hun var i godt følge med professor Ahlmann - den svenske glasiologen, Kaptein Marø og flere fangstmenn, deriblant den kjente Henry Rudi – selveste isbjørnkongen og journalist Nils Johan Rud, som senere skrev en heftig kjærlighetsroman basert på turen: ”Drivende grenser”. Mange i reisefølget ombord på ”Polarbjørn” kan gjenkjennes i boka, deriblant Brit Hofseth. Turen gikk innom Ny-Ålesund på Svalbard hvor fiskerikonsulent Thor Iversen var vertsskap, så videre til Amsterdamøya nordvest på Spitsbergen, før det bar over til Øst-Grønland. På Grønland fikk hun en uforglemmelig sommer, med et utrettelig feltarbeid og mange spennende opplevelser. Uheldigvis viste det seg at området var utforsket sommeren før av sveitsiske geologer uten at det norske geologiske miljøet var klar over det.

Etter Grønlandsturen fikk hun tilbud om studietid i Lund hos professor Assar Hadding. Etter det var det håp om et stipendium til USA. Innimellom studiene foretok hun kartleggingsarbeide for Norges Geologiske Undersøkelser. Det var under en reise i Troms hvor hun skulle samle inn materiale for NGU at hun avgikk ved døden, bare 24 år gammel.

Litteratur:
Brit Hofseth født 29.mars 1917, død 17.april 1941 : et minneskrift / Hans W:son Ahlmann...(et.al.) 
Polarårboken 1941 (Av dr. Gunnar Holmsen)