Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Sigurd Helle (Personbilde)
Sigurd Helle. Foto: John Snuggerud / Norsk Polarinstitutt

Sigurd Helle

1920 - 2013

Topograf, polarforsker, målmann og samler. Ledet Den Norske Antarktisekspedisjonen 1956–60.

Sigurd Helle ble født i Hylestad, Setesdal i 1920, og han var ferdig utdannet cand.mag. i Oslo i 1948.

I 1949 begynte han som geodet (landmåler) ved Norsk Polarinstitutt; feltvirksomheten omfattet astronomiske posisjonsbestemmelser, trianguleringsabeid, samt målinger av geomagnetisme og tidevann. Hans siste feltsesong var i 1985.

Helle ledet Den Norske Antarktisekspedisjonen 1956–60. Ekspedisjonen hadde base på is-shelfen 70° 30ʹ s.br., 02° 32ʹ v.l. Basen ble kalt Norway Station. Ekspedisjonen utførte kartleggingsarbeid og vitenskapelige undersøkelser i Dronning Maud Land over et tidsrom på tre år. Stasjonen ble i 1960 overlatt Sør-Afrika som driver den videre under navnet Sanae.

I 1989 mottok Sigurd Helle kongens fortjenestemedalje i gull.

Litteratur:
Hisdal, Vidar; Sigurd Helle-75 år, i Polarboken 1995-1996
Store Norske Leksikon