Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Helmer Hanssen (Personbilde)
Foto: Polarårboken 1950 s. 33.
Tromsøværingen var av en mindre sindig natur. Han hadde ishavsblod i årene, kunne henfalle til egenrådighet og klarte ikke alltid å la de store ord ligge urørt.
Tor-Bomann Larssen om Helmer Hanssen i Roald Amundsen. En biografi.

I midten av mars måned gikk jeg fra borde i Tromsø for å være hjemme en fjorten dagers tid. Hjemme var det kommet en liten sønn. Det blev å si farvel til gutten og kona og dra ut på en reise som var beregnet å skulle vare i 2 a 3 år, men som kom til å vare i innpå 4 år.
Helmer Hanssen om «familielivet» før han drar ut med «Gjøa» i 1903.

Helmer Hanssen trivdes i berømmelsens lys, og det er ikke urimelig å anta at han ikke var direkte beskjeden i sin framferd.
Amundsen-biografen Tor Bomann-Larsen til Nordlys 1995.

Helmer Hanssen

1870 - 1956

Polfarer, hundekjører, deltok på tre polarferder med Amundsen, Amundsens trofaste ledsager gjennom mange år.

Helmer Julius Hanssen ble født i Bjørnskinn i Vesterålen i 1870. 12 år gammel dro han på fiske i Lofoten og Finnmark. I 1894-97 var han på ishavsfangst etter bottlenose, kvitfisk og sel. Hanssen tok styrmannssertifikat i 1897 og var styrmann på D/S "Laura" som førte engelskmannen Pearson til Novja Zemlja samme år. I 1898 var han skipper på selfangeren "Elida". Fra 1898 -1902 var han i langfart. I 1915 tok han skibsførersertifikat.

Hanssen var Amundsens trofaste følgesvenn gjennom 18 år og tre ekspedisjoner.

Gjøa-ekspedisjonen

Ombord i Gjøa. Foto:


På anbefaling fra apoteker Fritz Zappfe i Tromsø fikk Hanssen hyre som annenstyrmann og altmuligmann på Amundsens ekspedisjon gjennom Norvestpassasjen 1903-06 med "Gjøa". Han hadde nylig blitt far til en liten gutt og la nå ut på en tur som var beregnet å vare i 2-3 år, men som viste seg å vare i 4 år. I løpet av ekspedisjonen ble Hansen en meget dyktig hundekjører. Etter hjemkomsten jobbet han som tolloppsynsmann i Tromsø.

Sydpolsekspedisjonen
Helmer Hanssen ble håndplukket til Sydpols-ekspedisjonen 1910-11 som islos. Her gjorde han stor innsats under depotutleggingen og førte det ledende hundespannet frem til selve polpunktet den 14. desember 1911.

Maudekspedisjonsen
Som belønning for lang og tro tjeneste gjorde Amundsen Hanssen til kaptein på "Maud"-ekspedisjonen gjennom Nordøstpassasjen 1918-20. Hanssen foretok en 6 1/2 måneder lang sledereise for å sende telgrammer for Amundsen, 1. desember 1919 - 14. juni 1920. Lengden på turen var ca. 4000 km.

Hanssen forlot "Maud" i Nome i 1920, den offisielle forklaringen om at han lot det være opp til mannskapet hvem som ville fortsette finner vi i dagboken til Amundsen. Bomann-Larsen har i sin biografi dokumentert en annen versjon, der hvor Amundsen i et brev til sin bror Leon skriver:

"jei hari lang tid hat grunn til misfornøielse med H. Han har ikke åpført sei bra. Har blåst i mine fårårdninger og tit og åfte jit ufårskammede svar i alles påhør. Jei jore en gråv feil, både mot ham og mei sell, da jei jore han til sjipper hær åmbor. De jik ham til hode, samtidi såm han aldeles ikke var kvalifisert får stillingen."

Amundsen hadde først lovet å betale hjemreisen til Hanssen, men trakk tilbudet i Nome, så Hanssen måtte arbeide for billetten. Det var ikke lett å få arbeid der, for Hanssen og de to andre som også sluttet ble sett på som desertører. Staten dekket tilslutt hjemreisen for de tre. 

Fra dagbøkene til de andre ekspedisjonsmedlemmene kommer det fram at Hanssen ikke var godt likt og ikke hadde en samlende funksjon som skipper. Det vites ikke om det kom til forsoning, det er blitt sagt at Amundsen besøkte Hanssen hjemme i Ramfjordgata i 1928.

Etter hjemkosten i 1920 jobbet han i tolletaten fram til 1928 da han ble skipstilsynsmann, noe han fortsatte med fram til 1940.

I 1924 var han med den engelske ekspedisjonen Oxford University Spitsbergen Expedition ledet av Georg Binny. Under denne ekspedisjonen kjørte Hanssen tvers over Nordøstlandet med hundeslede, fra øst til vest.

I 1926 ble han med det store tyske filmselskap UFA som polarekspert på "Våland" til Svalbard og Grønland. Under denne ekspedisjonen møtte han Byrd som tilbød han å være med på hans sydpolsferd, noe Hanssen avslo.

Æresbevilninger
Ridder av St. Olavsorden
Sydpolsmedaljen
Medlem av Arktisk forening, Tromsø Skipperforening og Frimurerordenen.
Minnebauta ved Polarmuseet på Andenes

Litterære verker:
Minner fra Sydpolsturen (Polarårboken 1941)
Voyages of a Modern Viking (1936)
Gjennem isbaksen:atten år med Roald Amundsen (1941)

Litteratur:
Bergens Tidende 20.02.1986, En norsk tragedie
Nordlys 25.10.1995, Amundsen sparket Hanssen
Lund, Thoralv; Roald Amundsens trofaste ledsager gjennom årrekker, artikkel i Polarposten nr. 4 1970
Lofotposten 29.09.1940, "Gjøa-mannen Helmer Hanssen 70 år
Bomann - Larsen, Tor; Roald Amundsen : en biografi (1995)
Norsk Handel & Sjøfartstidende 24.09.1955, Polarpioneren Helmer Hanssen 85 år
Bigrafiske opplysninger fra H.H. sendt Adolf Hoel i 1940 (Norsk Polarinstitutts arkiv)
Tromsø 9.8.1956, En polfarers siste ferd
Nordlys, 23.04.1999, Sydpolfareren som fikk sparken

Hva er det med polartraktene som tiltrekker? (fra Polarårboken 1933)

"Det egenartede og uberørte ved polarnaturen, mangelen på mennesker og som følge derav et intenst samsmpill med naturen, en rekke vitenskeapelig eproblemer som knytter sig til polartraktene eller som best løses der..."
Adolf Hoel


"Norges navn og flagg"
Hjalmar Riiser-Larsen
"...det å utføre noe som aldri før er gjort, det å prøve sine krefter mot naturens største krefter og overvinne dem, det å vise at en selv er overlegen ytre omstendigheter, så som mørke, kulde, storm, frykt, det å leve et fritt liv hvor alle mann er like i kraft av sin egen dyktighet og ikke i kraft av fødsel, eksamen og kunstige fordeler..."
Helmer Hanssen
"Den store fred og stillhet- det frie liv. det går ikke en dag uten at en lengter tilbake til livet deroppe."
Oscar Wisting


"Mangelen på kemnere og regningsbud"
Odd Arnesen