Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Nicolai Hanson

- 1899

Biolog, polfarer, deltok på Borchgrevinks British Antarctic Expedition, det første menneske som døde i Antarktis.

Hanson var biolog på Borchgrevinks British Antarctic Expedition. Han hadde vært alvorlig syk siden sjøreisen fra England, men da de kom til Kapp Adare var han blitt så frisk at han i stor grad kunne ta del i ekspedisjonens aktiviteter. Hans arbeid besto i å gjøre vedifulle observasjoner og samle biologiske prøver.

Hansons helsetilstand forverret seg utover vinteren, og 14. oktober 1899 ble han det første menneske som døde i Antarktis. Den offisielle åraken til hans død ble oppgitt å være forstoppelse i tarmen, men dette ble aldri bekreftet. Andre kilder sier det kan ha vært skjørbuk eller beriberi.

Hanson ønsket å bli gravlagt på høyden over Kapp Adare. Derfor klatret kameratene opp på fjellet og sprengte ut et gravkammer. Det ble holdt en kort begravelsesseremoni utenfor hytta de bodde i, og kisten ble deretter, under store anstrengelser, dratt opp det bratte henget. Graven ble markert med et enkelt jernkors, og en gravert plakett ble festet på en stor stein.

Senere, under Scotts fatale ”Terra Nova expedition”, ble Hansons grav brukt som et utsiktspunkt. I løpet av denne tiden ble store flate steiner lagt rundt graven. Hans navn ble skrevet med hvite småsteiner, ogdet ble også lagt steiner oppå graven som et kors.

Litteratur:
http://www.norgesglemteoppdager.org/norwegian/no_hansons-grave/