Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Hans Poulsen Egede

1686 - 1758

Norsk prest og misjonær på Grønland. I ettertid er han blitt kjent som Grønlands apostel.

Hans Egede ble født i Trondenes i 1686. Etterhvert utrustet han en ekspedisjon til Grønland for å drive misjonsvirksomhet blant inuittene der, og han ble selv utnevnt til misjonær for Grønland før avreisen. Egede tilbrakte 15 år som misjonær blant inuittene, og er i ettertid blitt kalt Grønlands apostel. Han foretok også utstrakte reiser langs kysten av Grønland og utarbeidet verdifulle beskrivelser samt kartlegging av Grønlands kyst.