Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Hans Poulsen Egede

1686 - 1758

Norsk prest og misjonær på Grønland. I ettertid er han blitt kjent som Grønlands apostel.

Hans Egede ble født i Trondenes i 1686. Etterhvert utrustet han en ekspedisjon til Grønland for å drive misjonsvirksomhet blant inuittene der, og han ble selv utnevnt til misjonær for Grønland før avreisen. Egede tilbrakte 15 år som misjonær blant inuittene, og er i ettertid blitt kalt Grønlands apostel. Han foretok også utstrakte reiser langs kysten av Grønland og utarbeidet verdifulle beskrivelser samt kartlegging av Grønlands kyst.