Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Richard Chancellor

1521 - 1556

Utforsker, navigator, diplomat, og oppdager

Chancellor ble født i Bristol i England, og gikk i lære hos utforskeren Sebastian Cabot og geografen John Dee. Cabot hadde lenge vært interessert i å seile til Asia via Arktis. Dette fant støtte hos kongen, Edvard VI, som opprettet en gruppe for handelsmenn. Disse ønsket ikke bare å finne nordøstpassasjen, men også et marked for engelske varer, og da særlig engelsk ull.

Norsk storm og en russisk tsar

Sir Hugh Willoughby ble gitt tre skip og satt til å lede en ekspedisjon for å finne en arktisk handelsrute til østen, og Chancellor ble ansatt som nestkommanderende. Langs norskekysten ble skipene separert i en storm, Willoughby med to skip og Chancellor med sitt. Willougby seilte østover og oppdaget Novaja Zemlja, men både han og mannskapet døde på lapplandskysten. Chancellor, i skipet Edward Bonaventure, fant inngangen til Kvitsjøen og ankret som første europeer i Arkhangelsk havn.

Da tsaren, Ivan den grusomme, fikk høre om Chancellors ankomst, inviterte han den fremmede gjesten til Moskva. Chancellor reiste over 1000 kilometer gjennom det snølagte landskapet for å komme til hovedstaden. Han beskrev senere en stor by, som var større enn London, men primitivt oppbygd, hvor de fleste hus var av tre. Tsaren arrangerte overdådige fester for den engelske gjesten, som fikk bo i et enormt og luksuriøst palass.

Tsaren ønsket handelsruten med England og andre europeiske land velkommen, siden handel på denne tiden var avhengig av hanseatene, og riket var uten tilgang til Det baltiske hav. Chancellor fant sitt marked for engelsk ull, og fikk pels og andre varer i retur. Tsaren sendte Chancellor tilbake til England med en invitasjon til andre handelsmenn, og lovet lukrative avtaler.

Tilbake til Kvitsjøen

Chancellor returnerte til England i 1554, og fant ut at kongen var død og erstattet av Mary. Chancellor hadde ikke vært innblandet i tronoppgjøret, og Moskvakompaniet, som det etterhvert ble hetende, sendte Chancellor tilbake til Arkhangelsk i 1555. På denne turen fant han ut hva som hadde skjedd med sin øverstkommanderende på den forrige ekspedisjonen, Sir Hugh Willoughby. Chancellor fant journalene til Willoughby, og dermed også oppdagelsen av Novaja Zemlja.

1555 ble brukt til å organisere handel og forsøke å finne en nordlig rute til Kina. I 1556 reiste Chancellor hjem igjen, og hadde med seg den første russiske ambassadøren, Osep Nepeja. De ble nødt til å overvintre i Trondheim, og flåten mistet mange skip. Året etter forsøkte de å seile hjem, men Chancellor mistet livet i et forlis ved kysten av Skottland. Den russiske ambassadøren overlevde forliset, og kom seg til slutt til London.

Chancellor hadde oppdaget en rute til storfyrstedømmet Moskva, og denne ruten var lenge den eneste kontakten mellom russiske områder og England, og ble frem til Russlands ekspansjon vestover en viktig handelsrute mellom øst og vest.