Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Sivert Brækmo

1853 - 1930

Fangstmann, ishavsskipper og redningsmann

Sivert Johansen Brækmo ble født 16.september 1853 i Beitstad. Hans første tur på Ishavet fant sted i 1878 med jaktskuta "Aurora", som ledet av skipper G. A. Sørensen var  på hvitfiskfangst på vestkysten av Spitsbergen. I påfølgende år reiste han delvis som harpuner og delvis som fører. 31 år gammel ble han skipper på "Sossina". 

Brækmo var blant pionerene innenfor norsk ishavsfangst på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Redningsmann
Brækmo er kjent for å ha berget 39 mennesker fra drukningsdøden, 19 norske og 20 russiske mannskaper.

I 1886 Reddet han et russisk mannskap på åtte utenfor Sebruska.

I 1897 berget Brækmo to båter og åtte mann utenfor Havningsberg.

I 1898 reddet han mannskapet på et hammerfestfartøy i den Karibiske port, og landsatte det reddede mannskapet på ti mann i Yukanski.

I 1907 reddet han mannskapet av det russiske fartøyet "Pomor" i det kariske hav. Mannskapet på 12 mann var i en meget forkommen tilstand etter å ha oppholdt seg i ni døgn i livbåtene. For dette mottok Brækmo den russiske keisers medalje/søvmedlaje med diplom av russiske myndigheter.

I 1911 reiste han med Staxrud som islos for å unnsette et overvintringsmannskap. Disse ble imidlertid reddet av Nils Larsen på "Elida", mens Brækmo berget og fikk hjem fangsten.

Han overvintret i Isfjorden på Spitsbergen vinteren 1893-94 sammen med Johan Christiansen etter et uhell med båten nord for Nordkapp. De ble reddet av Edvard Johannessen.

Brækmo var blant de første som tok i bruk motor innenfor ishavsfangsten i tiden like etter 1905. I 1906 brukte han en liten motorbåt under fangsten.

Utmerkelser
1907 Den russiske keisers medalje

Litteratur:
Tromsø og omegns Sjøfartshistorie, Tromsø Skipperforenings Festskrift (1929)
Norsk biografisk leksikon, 2. utg.
Lønø, Odd, Norske fangstmenns overvintringer, del 3 (Polarboken 1975-1976)
Isachsen, Gunnar; "Folk, fangst og ferder", særtrykk av Det Norske Geografiske Selskabs årbok 1916-19
Nordlys 13.08.1988 (Sivert Brækmo - vågehals og ishvashelt), Thoralv Lund
Arbeider-Avisen 25.02.1939 (Et blad av ishavsfokets saga) Sverre Fredriksen