Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

bjorvik.jpg
Foto: Norsk Polarinstitutt

Mistet tre sønner som alle var altmuligmenn på overvintringsekspedisjoner, samt en sønn i Østerisen under krigen.

Nu trur jeg at jeg har hat nok motgang både direkte og indirekte men endnu har jeg to sønner og tre døtre igjen, men jeg vil ikke håpe at noen av dem får en så bratt og voldsom død, som deres 4 brødre har fått." Dagbok 1898.

O Ensomhed vor er di Yndigheter som di vise har Skuet paa dit Aasyn
nei bedre at leve midt i Alarmen en at Regjære paa dette Sted
(Dagbok Danskeøya, 1908-08)

Paul Bjørvig

1857 - 1932

Fangstmann, deltok på mange ekspedisjoner i Arktis og Antarktis, blant annet Wellmanns ekspedisjoner.

Paul Bjørvig ble født i Tromsø 4. januar 1857. I 1870, som 13-åring begynte han på Ishavet. Den første ishavsturen gikk til Novaja Semlja med skonnerten Aksel Thorsen.

Forskeren Wellmanns faste ledsager
Bjørvigs første tur med utenlandske ekspedisjoner fant sted i 1894. Han deltok da på Walter Wellmanns første nordpolekspedisjon. Ekspedisjonen forsøkte å gå over isen fra Svalbard med båten Ragnvald Jarl, men lyktes ikke med dette, og båten ble skrudd ned i isen ved Waldenøya.

I 1898 deltok Bjørvig på en ny nordpolekspedisjon med Wellmann, og denne gangen gikk de ut fra Frans Josef Land. Bernt Bentsen og Bjørvig overvintret for Wellmann på et fremskutt depot på Frans Josef Land, mens hovedbasen lå lengre sør på øygruppen. Forholdene for nordmennene var primitive, de hadde dårlig med mat og levde i en fuktig stein- og torvhule.  1. november 1898 ble Bentsen syk og døde to måneder senere. Deretter, i over to måneder (2. januar til 28. februar 1899) oppbevarte Bjørvig liket av Bentsen i fellessoveposen inne i hula så ikke bjørn og rev skulle ete det. For å holde humøret oppe deklamerte han dikt til seg selv og lastet sleden på og av.

I 1900 ble Bjørvig med en tysk ekspedisjon til Spitsbergen.

1900(1)-03 ble han med det ble han med til Antarktis på det tyske sørpolskipet Gauss ledet av Erich von Drygalski.

Årene 1906-1907 og 1908-1909 var Bjørvik igjen på jobb for Wellmann. Denne gang på Danskøya ved Spitsbergens nordvestkyst, hvor han overvintret som vaktmann. I august, under den første av disse overvintringene, fikk han brev hjemmefra om at sønnen på 22 år var død. Han hadde vært på bjørnejakt og kameratene hadde kun funnet skiene etter ham. Bjørvig fikk aldri svar på om det var bjørnen som drepte sønnen eller om han hadde gått gjennom isen.

Under den andre overvintringen, 1908-09, var han vaktmann sammen med ishavsskipper Knut Johnsen. Igjen var ulykken ute; Johnsen gikk gjennom isen og forsvant. Bjørvig var denne gang alene i en måned.

I 1910 deltok Bjørvig på grev Zeppelins og prins Henriks Spitsbergenekspedisjon med Maintz.

Deretter forhyrte han på det tyske sørpolskipet Deutschland i årene 1911-13.
Neppe noen ekspedisjonsskip har ligget så lenge fast i isen som de to tyske ekspedisjonssskipene Bjørvig var med på.

Bjørvig deltok også i en rekke sommerekspedisjoner til Spitsbergen.

Utmerkelser
Æresmedlem i Tromsø Skipperforening

I 1960 ble et høyt minnesmerke reist av deltakerne i Glavsevmorputs hydrografiske ekspedisjon på Viltsjek-øya på Franz Josef Land. Bentsens gravsted var da ødelagt og de gravla han på ny og reiste obelisken.

Litterærer verker:
Bjørvig har skrevet en rekke dagbøker og erindringer fra ekspedisjonene (Norsk Polarinstitutts arkiver).

Kilder:
Giæver, John; Hardbalne polarkarer (1957)
Den siste av den gamle garde (Odd Arnesen, Polarårboken 1933)
Tromsø og omegns Sjøfartshistorie, Tromsø Skipperforenings Festskrift (1929)
Nordlys 31.07.54
Aftenposten 05.12.1925 (En tragedie paa Spitsbergen og i drivisen)
Dagbøker hos Norsk Polarinstitutt