Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Odd Arnesen (Personbilde)
Odd Arnesen koker kaffe på NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1932. Foto: Norsk Polarinstitutt.

Odd Arnesen

1897 - 1946

Polarjournalist, grunnlegger av Polarårboken, med på å starte Polarklubben.

Født i Tune. Arensen var journalist i Aftenposten fra 1919 til sin død. Han grunnla Polarårboken og var redaktør for 10 årganger.

Litterære hovedverker:
Norgefærden bak kulissene (1926)
Roald Amundsen som han var (1929)
Fram : hele Norges skute (1942)

Kilder:
Polarboken 1949 (Odd Arnesen- Polarjournalisten)
Norsk Geografisk Tidsskrift 1946-47 (nekrolog av Helge Ingstad)

NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1932. Fv.:Orvin, Askheim, Kiærland, Arnesen. Foto: Norsk PolarinstituttHva er det med polartraktene som tiltrekker? (fra Polarårboken 1933)

"Det egenartede og uberørte ved polarnaturen, mangelen på mennesker og som følge derav et intenst samsmpill med naturen, en rekke vitenskeapelig eproblemer som knytter sig til polartraktene eller som best løses der..."
Adolf Hoel


"Norges navn og flagg"
Hjalmar Riiser-Larsen
"...det å utføre noe som aldri før er gjort, det å prøve sine krefter mot naturens største krefter og overvinne dem, det å vise at en selv er overlegen ytre omstendigheter, så som mørke, kulde, storm, frykt, det å leve et fritt liv hvor alle mann er like i kraft av sin egen dyktighet og ikke i kraft av fødsel, eksamen og kunstige fordeler..."
Helmer Hanssen
"Den store fred og stillhet- det frie liv. det går ikke en dag uten at en lengter tilbake til livet deroppe."
Oscar Wisting


"Mangelen på kemnere og regningsbud"
Odd Arnesen