Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Colin Archer

1832 - 1921

Skipskonstruktør og båtbygger. Bygde polarskuta "Fram".

Colin Archer ble født i Larvik, og i 1862 etablerte han seg der som konstruktør og båtbygger. Archer ble i årenes løp landskjent for sine forbedrede typer av norske losbåter, redningsskøyter, fiskefartøyer og lystfartøyer, og var blant annet medstifter av Norsk selskab til skibbrudnes redning.

Polarskuta "Fram"
Som konstruktør og bygger av polarskuta "Fram" (1892) er hans navn knyttet til Fridtjof Nansens nordpolekspedisjon 1893-96 og til Otto Sverdrups og Roald Amundsens polarferder.

Litterære verker:
On the wave principle applied to the longitudinal disposition of immersed volume (1878)
The Fram (1899)
Shipbuilding a thousand years ago (1881)

Litteratur:
McDonald, L.: Magic ships: life story of C.A. [...], 1997
Magic ships : life story of Colin Archer, 1832-1921, and Sailing for pleasure (Lorna McDonald) (1997)
Norsk Biografisk leksikon, 2. utg.
Sannes, T.B.: Båtbyggeren C.A., 1984
Det norske videnskaps-akademi. Årbok, 1999 (Polarskipet Fram : unik skipskonstruksjon for tre polarferder : Nansen minneforelesning 11. oktober 1999) / av Kåre Berg