Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

I 1908 kom Jean Charcot til Deceptionøya. Der traff han kaptein Andresen som holdt til i en ren, blomsterdekorert og luksuriøst møblert offisersmesse om bord i skipet Gobernador Bories, sammen med sin kone, en papegøye og en angorakatt. Fru Andresen var sannsynligvis den første kvinne som oppholdt seg i Antarktis.

Adolf Amandus Andresen

1872 - 1940

Kaptein, den første som etablerte hvalfangst på Deceptionøya, i 1906. Innledet finnhvalfangsten, og var den første som skjøt et større antall hval med moderne redskap på den sørlige halvkule. En av pionerene til å prøve flytende kokeri i Antarktis.

Født 1872 i Sandefjord.

Sandefjordsmannen Adolf Amandus Andresen har ikke fått en framtredende plass i antarktisk hvalfangsthistorie slik som de andre pionerene C.A. Larsen og Chr. Christensen, men han hadde en avgjørende rolle i overføringen av den moderne hvalfangsten til Sydishavet.

Blant annet dannet han det chilenske hvalfangstselskapet Sociedad Ballenera de Magellanes. Kontraherte båter fra Framnæs mek. værksted.

Opptakten til den kommersielle hvalfangsten i området skjedde nyttårsaften 1903, da kaptein Andersen skjøt en knølhval ved Puentas Arenas ved Magellanstredet. Han ble den første som benyttet Whalers Bay på Deception Island som stasjon for et flytende hvalkokeri. 

Andersen ligger begravet på kirkegården i Punta Arenas ved Magellanstredet.

Litteratur:
Norsk sjøfartsmuseum. Årsberetning 1996. - 1997, s. 133-155. Hvalfangstbase og kulturminne, Hektor Hvalfangststasjon : den sørligste av de norske landstasjonene i Antarktis : ill., kart, fig. / Gustav Rossnes