Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Salomon August Andrée

1854 - 1897

Svensk ingeniør og fysiker

Ballongferdene
Salomon August Andrée ledet de luftelektriske observasjonene på den svenske meteorologiske ekspedisjon til Svalbard 1882-83. Han begynte tidlig å interessere seg for ballongoppstigninger, og gjorde i perioden 1893-95 ni oppstigninger med ballongen Svea, hvor han ved hjelp av slepeliner og styreror greide å få ballongens kurs til å avvike noe fra vindretningen. I 1895 la han så fram en plan om nordpolsferd med styrbar ballong, og etter en innsamling ble planen realisert. Sommeren 1896 ventet man forgjeves på gunstig vind, men 11. juli 1897 startet Andrée sammen med N. Strindberg og K. Frænkel fra Virgohavn på Danskeøya med ballongen Örnen. Ved starten mistet man 2/3 av slepelinen, og ballongen lot seg ikke styre. Den tok først en nordøstlig, senere en østlig retning, og 14. juli ble de tvunget til å lande på isen 480 km nordøst for startstedet. Under forsøket på å gå tilbake, kom ekspedisjonens medlemmer 5. oktober frem til den isdekte Kvitøya øst for Nordaustlandet.

Funnet av levningene i 1930
Andrées og hans kameraters skjebne var lenge ukjent, men 6. august 1930 ble en del levninger av dem funnet av en ekspedisjon utsendt av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser.  Ekspedisjonen, som benyttet M/K Bratvaag, skulle til Zemlja Frantsa Iosifa (Frans Josef land) og ble ledet av Gunnar Horn.

En måned senere ble fotografier, dagbøker m.m. funnet av en ekspedisjon om bord på M/K Isbjørn, utrustet av et pressekonsern. Den siste opptegnelse er gjort av Strindberg 17. okt.; han døde først og ble begravd av de to andre, som ble funnet der hvor de hadde slått opp sitt telt. Dødsårsaken er ukjent, men det er mest sannsynlig at ekspedisjonens medlemmer døde av trikinose etter å ha spist isbjørnkjøtt, eller av kullosforgiftning. Andrées ekspedisjonsutstyr finnes nå i et eget Andrée-museum i Gränna, Småland. Andrées dagbøker er utgitt i Med Ôrnen mot polen (1930).

 

Litteratur
Andersson, G., red.: S.A.A.: hans följeslagare och hans polarfärd 1896-1897, 1906
Andrée, S.A.: Med Örnen mot polen: A.s polarekspedisjon 1897, 1930
Arlov, T.B.: Svalbards historie, 2. utg., 2003
Haglund, S. & A. Ångström: A.: mannen med vilja och mod, 1930
Rydén, P.: Den svenske Ikaros: berättelserna om A., 2003
Store Norske Leksikon