Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Svend Foyn

1809 - 1894

Norsk foregangsmann i sel- og hvalfangsten. I 1863 lot han bygge verdens første dampdrevne hvalbåt og industrialiserte verdens første granatharpun med eksploderende hode, basert på Erik Eriksens idé og design. Dette dannet grunnlaget for den moderne hvalfangsten.

Svend Foyn ble født på Nøtterøy i Tønsberg i 1809. Faren ble borte på sjøen da Foyn var 4 år gammel. Selv gikk Svend til sjøs 11 år gammel; 20 år gammel tok han styrmanneksamen, 24 år gammel tok han skippereksamen og ble skipper på fullriggeren "Familien" som noen slektninger hadde kjøpt for at han skulle få et skip å føre.

Selfangst
Som 35 åring dro Foyn for første gang på ishavet med kaptein Mikkelsen - de deltok i den nordnorske fangsten med dårlig resultat. Mikkelsen var lei av fangstlivet og solgte skuten. Foyn ville derimot til Vesterisen og konkurrere med skottene. Sammen med broren og svogeren fikk han bygget "Haabet" -  det første ishavsfartøy fra Sør-Norge. Første sesong brakte bare tap, og Foyn søkte statunderstøttelse, men fikk avslag. På neste års ekspedisjon fikk han nesten full fangst, og økonomien var reddet. Selfangst ble en ny norsk næringsgren av format.

I årene 1848-52 var han den eneste fra Sør-Norge som dro på Ishavsfangst, i 1854 var det åtte fartøyer fra Tønsberg, 1855 var det elleve. Sandefjord og andre byer kom til, og i 1860 var det omkring 700 mann fra Tønsberg-distriktet. Rundt 1870 var det 1500 mann fordelt på 30 fartøyer fra Sør-Norge.

Grunnlegger av den moderne hvalfangst
Etterhvert gikk det nedover med fangst av grønlandshval og Foyn ville fange de mye større og uregjerlige, hurtige finnhvalene som ikke lot seg fange fra små, åpne båter. Da måtte det også nye redskaper til.

Førløperen til granatharpun
Erik Eriksen konstruerte og laget en tremodell av en hvalharpun. Foyn overtalte ham til å flytte til Tønsberg for å utvikle oppfinnelsen. Foyn ble for ettertiden stående som harpunens skaper, mens Eriksen verken fikk ære eller den fortjeneste han hadde ventet.

I 1840 hadde finnmarkingen Jacob Nicilai Walsøe oppfunnet en harpun som ble skutt fra en rifle og som eksploderte i det hvalen ble truffet. Hvalen døde ikke nødvendigvis men dro sin vei eller sank.

Kaptein Dahl fra Bergen forsøkte så å feste tau til harpunen slik at hvalen kunne festes til båten. Han erstattet også riflen med en kanon som ble plassert i baugen på båten.

Foyn var den første som skjøt hval med granatharpun. Sogneprest Hans Morten Thrane Esmark fant frem til en tennsats for utskutte granater så de først eksploderte ved anslag, og han lærte Foyn metoden så sprengstoffet i harpunen først ble antent ved stramming av fangstlinen etter at harpunen var skutt inn i hvalen. Denne fangstmetoden hadde Foyn monopol på i 10 år fra 1873. Grunnlaget for hele den moderne finnhvalfangst var skapt. Fra å ha fått kanskje én hval i sesongen, fikk Foyn nå opptil 100, og han ble snart en rik mann.

Verdens første hvalbåt
I 1863 lot han bygge verdens første dampdrevne hvalbåt "spes & Fides", og i løpet av fire år eksperimenterte han seg frem til en lønnsom moderne finnhvalfangst på Finnmarkskysten. 1865 satte Foyn som den første av de norske dampmaskin i sine selfangere "Eliezer" og "Isbjørnen".

Egne anlegg
Ved å bearbeide hvalens råstoff i egne anlegg kunne Foyn stadig øke sin formue. Han anla trankokerier, benmøller og guanofabrikker.

"Antarctic"-ekspedisjonen
I 1894-95, i en alder av 84 år, sendte han ut "Antarctic" -ekspedisjonen for hvalfangst i Sydishavet. ledet av H.J.Bull.

Velgjører
Han gav bort store beløp til hedningmisjonen, sjømannsmisjonen, til bedehus, skole og arbeiderboliger i Tønsberg, og til Foyns borgerskole i Oslo (1889). Han testamenterte sin formue til et misjonsfond.

Hans statue, modellert av A. Svor, ble reist utenfor domkirken i Tønsberg i 1915.

Utmerkelser:
Storkorset av St. Olav

Litteratur:
Store norske Leksikon
Svend Foyn-et 100-års minne, av Dagfinn Brøther (tekn.ukebl., Bd 115, nr 23) (1968)
Vestfold Arbeiderblad, 21.06.1952