Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Meteorologisk Institutt

Meteorologisk institutt, frem til 2002 Det norske meteorologiske institutt, institusjon som står for Norges offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål. Sentralinstituttet ligger på Blindern i Oslo, mens det er avdelinger for værvarsling i Bergen (Vervarslinga på Vestlandet) og Tromsø (Vervarslinga for Nord-Norge). Det er meteorologiske avdelinger på noen flyplasser og stasjoner, med eget meteorologisk personell på Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen; automatisering og driftsomlegging av fyrvesenet, forsvaret og Avinor fører til at dette innslaget stadig minker. Blant instituttets oppgaver er å utarbeide værvarsler, studere Norges klima og gi klimatologiske utredninger, og innhente meteorologiske data i Norge, nærliggende havområder og på Svalbard.

Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Kunnskapsdepartementet som oppnevner dets styre. Ansvaret for den daglige ledelsen ligger hos instituttets direktør, fra 2000 Anton Eliassen.

Historikk
Instituttet ble opprettet 1866, med professor Henrik Mohn som første leder, og var opprinnelig knyttet til Universitetet i Oslo. Det ble utskilt som egen statsinstitusjon i 1909. I 1940 ble Meteorologisk institutts bygg på Blindern tatt i bruk.

Kilde: Store Norske Leksikon