Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1931:
19.januar. NSIR (Norges Svalbard - og Ishavsråd) konstituert.

Hoel hadde lansert planen om en permanent sentralinstitusjon for Svalbard og Ishavet allerede i 1925 og også foreslått et sakkyndig råd på åtte personer som skulle råd i saker som gjaldt NSIUs arbeidsprogram. I forbindelse med stortingsbehandlingen for NSIU og NSIR i 1928 ble det foreslått at rådet skulle representere ulike institusjoner: NGO, NGU, Geofysisk kommisjon, Universitetet, Fiskeridirektoratet og Det Geografiske Selskab. På anmodning fra departementet ble også politiske interessegrupper og næringsinteresser inkludert i instillingen for juni 1930.

Ishavsrådet ble i tillegg til Hoel oppnevt med følgende personer:

  • Ishavsnæringen ble representert ved bankdirektør Anton Jakobsen fra Tromsø, ishavsreder Peter S. Brandal fra Ålesund. 
  • Representant for grønlandslagene ble Gustav Smedal.

  • Representanter for universitetet, Meteorologisk Institutt, Bergens Museum og Fiskeridirektoratet: geolog/geograf Werner Werenskiold, direktør Th. Hesselberg, meteorolog Ole Andreas Krogness, fiskerikonsulent Thor Iversen.

  • UD ble representert ved byråsjef og sjef for arktiskkontor i UD, Fredrik Marstrander. Handelsråd Sigurd Johannessen satt også i rådet.

Smedal ble valgt til leder og Werenskiold nestleder.

Kilde:
Norsk polarhistorie / Einar-Arne Drivenes, Harald Dag Jølle (red.) ; Ketil Zachariassen. 2004 s. 226-228.