Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1968:
Norsk Polarinstitutt startet med permanent forskning i Ny-Ålesund.

Etter at gruvedriften ble nedlagt i 1963, gjorde Norsk Polarinstitutts daværende direktør, Tore Gjelsvik, en stor innsats for å sikre fortsatt norsk aktivitet i Ny-Ålesund og Norsk Polarinstitutt opprettet en egen forskningsstasjon i 1968.

Nordlysobservatoriet, en avdeling av Det norske institutt for kosmisk fysikk (senere Universitetet i Tromsø), hadde allerede i to år drevet forskningsaktivitet i den gamle skolebygningen, og instituttet overtok denne i 1968. Senere samme år leide instituttet en bolig (senere kalt Gult Hus). Norsk Polarinstitutts ekspedisjonsleder, Thor Siggerud, spilte en sentral rolle i arbeidet med å etablere og utvikle denne stasjonen.

Høsten 1981 ble forskningsaktiviteten flyttet til boligbrakken «Ungkarsheimen» som var i bruk til mars 1999 da den nye stasjonen sto ferdig.