Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1893-94:
C.A. Larsen på nytt utforskningstokt med «Jason», igjen finansiert av Chr. Christensen og rederiet A/S Oceania. Larsen igjen kaptein. 4 skip og nesten 100 mann. Ekspedisjonen gjorde viktige geografiske oppdagelser lenger sør for Graham Land enn noen tidligere. Oppdager Larsen-barrieren. Larsen foretok den første skituren i Antarktis.

Kilde:

Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Torkel Fagerli (Polarboken 1995-1995, s. 23-33). Polarforskningens pionerer / av Bertrand Imbert s. 135-139.
Christensen, Olav: Fra selfangstskuter til vitenskapelige ekspedisjonsskip. I Norsk Sjøfartsmuseums årbok 2006, s. 43-76.