Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1922:
Hvalskytter Petter Sørlle konstruerte opphalingsslippen i skipets akterende. Hvalskrottene kunne nå trekkes direkte fra sjøen og inn på dekket for videre bearbeidelse. Slippen var den viktigste forutsetningen for den veldige ekspansjonen av pelagisk hvalfangst etter 1927, som da ble uavhengig av britiske konsesjoner, lisenser og eksportavgift. Først brukt i Antarktis på «Lancing» 1925-26. Systemet økte fangstresultater til det mangedobbelte.

Kilde:

Dagfinn Brøther; Erobringen av Antarktis, Teknisk Ukeblad nr 23, 06.06.1968.

Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.