Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1998:
Polarmiljøsenteret åpnet i Tromsø av Kong Harald V den 1.desember. Senteret huser Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-Niva, Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Statens kartverk, Kystverket, beredskapsavdelingen, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Statens strålevern.

Kilde:

Vorren, Tore; Norge i Arktis (Norge - det offisielle nettstedet i Island)

www.polarenvironment.com