Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1970:
Siden 1970 har Norge ført forhandlinger med Sovjetunionen og senere Russland om avgrensingsspørsmålet i Barentshavet, uten å komme fram til en løsning. Sovjet hevder sektorprinsippet, mens Norge legger prinsippene fra Kontinentalsokkelkonvensjonen fra 1958 til grunn, også kalt midtlinjeprinsippet. Det omstridte området mellom disse linjene er 155.000 km2, nesten like stort som arealet til Fastlands-Norge.

Gråsonen sør i Barentshavet er et område hvor Norge og Russland har inngått avtale om håndheving av reguleringsbestemmelser i forhold til tredjelandsfiske. Den omfatter 41.500 km2 av omstridt område, totalt 23.000 km2 av ubestridt norsk område og 3.000 km2 av ubestridt russisk område, totalt 67.500 km2. Fiskerivernsonen ved Svalbard er en vernesone på 200 nautiske mil opprettet 3.juni 1977: Jan Mayen sonen - en fiskerisone proklamert i 1979 og opprettet 28.mai 1980, og Fastlandssonen - en 200 nautisk mil økonomisk sone opprettet rundt fastlands-Norge fra 1.januar 1977.

Kilde:

Odd Gunnar Skagestad; Vår sydligste provins - fortellingen om Dronning Maud Land (Nytt Norsk Tidsskrift 3/2005).

Vorren, Tore; Norge i Arktis (Norge - det offisielle nettstedet i Island)