Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1907:
Canada krever suverenitet innenfor en arktisk sektor som inkluderte store områder som Otto Sverdrup oppdaget, kartla og tok i besittelse for Norge 1898-1902. Norge mente oppdagerprioritet og effektiv okkupasjon måtte være de primære kriterier for landnåm i polare områder. Noteveksling mellom landene resulterte i at Norge 8.august 1930 formelt anerkjente Canadas overhøyhet over Sverdrupøyene, men ikke sektorprinsippet.

Kilde:
Odd Gunnar Skagestad; Vår sydligste provins - fortellingen om Dronning Maud Land (Nytt Norsk Tidsskrift 3/2005).