Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1920:
3. januar. Kullstøveksplosjon i Gruve 1 hvor 26 personer omkom, 1/10 del av arbeidsstyrken.

Bortsett fra den menneskelige tragedie ulykken representerte var det viktigste økonomiske fundament nå borte. Statlige bidrag i form av lån, tilskudd og avtaler om kjøp av kull til norske statsforetak, skulle vise seg å bli nødvendig for fremtiden.

Kilde:
Viktige årstall i Store Norskes historie (www.snsk.no).
Hoel 1957.
Store Norske 1991.
Evjen 1995.
Arlov 1996.