Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1882-83:
Den første større vitenskapelige ekspedisjon som foretok nøyaktige undersøkelser av Jan Mayen var den østerrikske ekspedisjonen under ledelse av løytnant von Wohlgemuth og bekostet av grev Wilczek (Østerrike).

Stasjonen ble bygget ved Marie Mossbukta, hvor husene finns enda. Østerrikeren opptegnet kart, tok meteorologiske og oseanografiske observasjoner, samt samlet inn et stort zoologisk og botanisk materiale.

Kilde:
Norsk Geografisk Tidsskrift 1923-29, s 411-444.