Banner forside, Norsk Polarhistorie

1937:
Miss Louise A. Boyd med «Veslekari» på vitenskapelig ekspedisjon til Øst-Grønland og Jan Mayen med «Veslekari», skipper Johan Olsen. Geologiske, oseanografiske og botaniske undersøkelser (USA).

I ekspedisjonen deltok 6-7 amerikanske vitenskapsmenn og en rekke norske assistenter. Ved hjelp av ekkoloddd oppdaget Miss Boyd deler av en fjellkjede på havdypet mellom Bjørnøya og Jan Mayen.

Kilde:
Barr, Susan: Jan Mayen - Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år. 1991.
Polarårboken 1937 s. 95.