Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1846:
Den norske selfangst ved Jan Mayen - i Vestisen - begynte i midten av 1840-årene fra sørnorske selfangstselskap. «Haabet» utrustet av Foyn. Magert utbytte første år, men året etter var det full last.

I 1846 var det utrustet tre fartøyer, den ene under kommando av Svend Foyn fra Tønsberg, pioneren for norsk virksomhet i disse farvann. I 1855 deltok 13 seilskuter fra Østlandet, i 1863 deltok 18 norske fartøy, i 1867 deltok 15 norske fartøy, i 1874 hadde østlandsbyene det største antall skip på fangst i disse farvann, 35, hvorav 16 med dampmaskin. I 1890 årene sluttet de østlandske byene å fange og de nordlige fylkene tok over.

Kilde:
Norsk Geografisk Tidsskrift 1923-29, s 411-444.
Christensen, Olav: Fra selfangstskuter til vitenskapelige ekspedisjonsskip. I Norsk Sjøfartsmuseums årbok 2006, s. 43-76.