Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

2007-2008:
Det fjerde internasjonale polarår (IPY). Tidligere Polarår har fokusert på naturvitenskapelig forskning, denne gangen er også samfunnsvitenskapene med.

Både virkninger av klimaendringer, og virkninger av andre miljøpåvirkninger og næringsaktivitet, vil bli undersøkt. De sirkumpolare urfolkene og deres livsbetingelser er et nøkkeltema.

Norge inntar en framtredende rolle under Polaråret 2007-2008, ikke minst i kraft av sine sterke forskningsmiljøer med et omfattende internasjonalt nettverk og gode fasiliteter og logistikkstøtte både i Arktis og i Antarktis. Med en bevilgning på 330 millioner over 4 år, er Norge også blant de største bidragsyterne.

Den norsk-amerikanske traversen i Øst-Antarktis (Norwegian-U.S. Scientific Traverse of East Antarctica) er et av de største norske prosjektene under Det internasjonale polaråret 2007-2008. Traversen pågår under to feltsesonger 2007-08 og 2008-09. Under den første sesongen går traversen fra den norske feltstasjonen Troll til Sydpolen og året etter tilbake, men tar en annen rute. Noen av hovemålsetningene med prosjektet er å forbedre vår kunnskap om hvordan temperatur og snøakkumulasjon har variert de siste 1000 årene.

Kilde:
www.npolar.no