Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

2006:
Globalt sikkerhetshvelv for frø (Svalbard Global Seed Vault) på Svalbard vedtatt av regjeringen. Landbruksfrø fra hele verden skal oppbevares frosset og sikres for fremtiden som et bidrag til global matvaresikkerhet.

Ferdigstilles 2007. Landbruksfrø fra hele verden skal oppbevares frosset og sikres for fremtiden som et bidrag til global matvaresikkerhet. - Norge tar her et internasjonalt ansvar for å sikre matplantenes mangfold. En Noas ark på Svalbard om du vil, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Det er de tre departementene Utenriks- (UD), Miljøvern- (MD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) som har gått sammen om å ta ansvar for finansiering av frøhvelvet med en kostnadsramme på 30 mill kr. Ansvaret for driften av frøhvelvet legges til LMD.

Kilde:
www.regjeringen.no