Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

2004:
Fossiler etter marine rovdyr fra juratiden (ca. 150 millioner år siden) og knokler fra triasperioden (210-220 millioner år siden) ble funnet på Svalbard.

Bl.a. ble det funnet skjelett av pliosuarus som er en av de største rovøglene som har levd. Det største funnet ligger på Nordøst-Svalbard og ble oppdaget av kartleggingsgeologer allerede i 1970-årene, men er aldri blitt offentliggjort. For 160-170 millioner år siden lå Svalbard der Tyskland ligger i dag, mens Fastland-Norge lå enda lenger mot sør, forklarer Hurum. Datidens Svalbard var ikke et landmassiv, derimot sjøbunnen i et stort dypt hav med svart, gjørmete bunn rik på organisk materiale. Når reptilene i sjøen døde, sank de ned i på sjøbunnen. Kontinentalplatenes forskyvning har gitt oss Svalbard av i dag, hvor den gjørmete sjøbunnen er forvandlet til tynne lag av svart skifer. Denne er uendelig rik på fossiler. Disse forvitrer bort på noen få år når de først blir eksponert for vær og vind.

Kilde:
http://www.aftenposten.no/viten/article890259.ece