Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1992:
Per Einar Bakke, Willy Gautvik og Arild Vegrim ønsket å gå fra Severnaja Zemlja til Nordpolen og videre til Canada uten støtte. Vanskelige isforhold gjorde at de måtte ha helikopterstøtte. Pga. dårlig is måtte de senere hentes ut luftveien på 88°17' nord for Canada.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie