Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1990:
Morten Berles ekspedisjon til Frans Josef land for å finne og dokumentere Nansens og Johansens overvintringssted 1895-96.

Ekspedisjonen var den av de aller første som har sluppet inn i området siden tidlig 1930-taller og antakelig den fjerde som har vært på stedet siden Nansen. Gruppen - Morten Berle, Susan Barr, Natascha Heintz, Carl Emil Pettersen og Eivind Fossheim - og en tilsvarende russisk gruppe, ledet av Alexandr Sjumilov, nådde målet. Flere historiske steder på øygruppen ble også besøkt.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie