Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1933:
21.feb. Norsk Polarklubb ble stiftet i Oslo med Adolf Hoel som første formann.

60-70 herrer møtte og en dame - fru Magda Kaarsberg Foss. Klubbens formål er å samle medlemmer til sammenkomster, hvor man kan drøfte arktiske og antarktiske emner gjennom foredrag og ordskifte. Alle som har oppholdt seg i Arktisk eller Antarktis i kortere eller lengre tid kan bli medlem. Adolf Hoel ble valgt som formann og styret besto ab kaptein Oscar Wisting, major Gunnar Isachsen, radiotelegrafist Fridtjof Bathen og journalist Odd Arnesen.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Polarårboken 1933 s. 149.