Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1931:
Professor H.U. Sverdrup ble med som leder for de vitenskapelige observasjoner under Sir Wilkins' planlagte tokt under polhavsisen nord for Svalbard i ubåten "Nautilus".

Sir Wilkins' planlagte tokt under polhavsisen nord for Svalbard i ubåten "Nautilus" ble en delvis fiasko, antakelig takket være sabotasje fra mannskap som ikke stolte på den gebrekkelige farkosten. Professor H.U. Sverdrup ble med som leder for de vitenskapelige observasjoner. "Nautilus" etterpå senket i Byfjorden ved Bergen. (Australia).

Ubåten Nautilus. Foto: Norsk PolarinstituttKilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
http://home.eunet.no/~atleto/vrak/nautilus.htm