Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1931:
27. juni. Det norske flagget heist ved Myggbukta fangst- og radio/meteorologiske stasjon av Hallvard Devold, Thor Halle, Eilif Herdal, Søren Richter og Ingvald Strøm. Området nord for Scoresbysund mellom 71°30' og 75°40'N proklamert som norsk, og kalt Eirik Raudes Land.

Adolf Hoel og Gustav Smedal var sterkt medvirkende og Stortinget gikk med på det to uker senere. Helge Ingstad utnevnt til sysselmann. Anneksjonen annullert av Haag-domstolen i 1933. Det norske flagget firt først i 1959. Kalt Grønlands-saken.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie