Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1929:
NSIU startet opp med årlige vitenskapelige sommerekspedisjoner til Øst-Grønland.

Utvidelsen av NSIUs virkeområde kan til dels ses som et ledd i norske myndigheters ønsker om å støtte opp om fangstvirksomhet drevet av norske private aktører i henholdsvis Øst- og Vestisen. I 1929 ble det dannet et selskap, Arktisk Næringsdrift AS, som skulle drive overvintringsfangst på Øst-Grønland. NSIU var gjennom Adolf Hoel nært knyttet opp mot driften av selskapet.