Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1928:
1.mars. De norske statsunderstøttede Spitsbergenekspedisjoner, på initiativ av Adolf Hoel, institusjonaliser til Norge Svalbard og Ishavsundersøkelser (NSIU).

NSIU hadde som oppgave å kartlegge hav- og landområder, og foreta vitenskapelige under-søkelser på Svalbard. Arbeidsoppgavene ble imidlertid også utvidet til annen virksomhet. I 1933 fikk for eksempel institusjonen ansvaret for utbygging av lysfyr og en radiostasjon ved innløpet til Isfjorden på Svalbard.

1. mars 1948 ble aktiviteten utvidet og navnet endret til Norsk Polarinstitutt.

Kilde:
Norsk polarhistorie / Einar-Arne Drivenes, Harald Dag Jølle (red.) ; Ketil Zachariassen. 2004.
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
http://www.arkivverket.no/webfelles/sato/arkivkataloger/Norsk_polarinstitutt.htm