Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1903-06:
Roald Amundsen med Gjøa gjennom Nordvestpassasjen.

Deltakere: Godfred Hansen, Peder Ristvedt, Helmer Hanssen, Anton Lund, Gustav Juel Wiik, Adolf Henrik Lindstrøm.

Magnetiske målinger og stedfesting av den nordlige magnetiske polen sto på programmet. To år ble tilbrakt i «Gjøahavn» på King William Island for å drive systematiske jordmagetiske undersøkelser ved magnetpolen. De brakte hjem etnografiske gjenstander og kartla østkysten av Victoria Island.

Skjelettrester av to av Franklins menn ble funnet ved Simpson Strait. Ekspedisjonen måtte overvintre en tredje gang da Nordvestpassasjen var gjennomseilet, Og Gustav Wiik døde under overvintringen ved King Point. Amundsen hadde i mellomtiden foretatt en sledetur til Eagle City ved Yukonelven for å telegrafere nyheten om ekspedisjonens resultater.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie