Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1897:
Andrées ballongferd for å nå Nordpolen.

Den svenske ingeniøren S. A. Andrées ballongferd med Nils Strindberg og Knut Frænkel fra Virgohamna på Danskøya (på Svalbard) for å nå nordpolen. Ballongen ble tvunget ned på 82°56' og de tre vandret over isen i nesten 2 1/2 måned før de kom i land på Kvitøya. Der ble rester av dem funnet av en norsk ekspedisjon i 1930 under ledelse av kaptein Peder Eliassen (Sverige).

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Arctic Encyclopedia