Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1893-94:
Eivind Astrup på ekspedisjon med Robert Peary til Nordvest-Grønland og foretar en viktig kartlegging av nordkysten.

Eivind Astrup på ny ekspedisjon med Robert E. Peary til Nordvest-Grønland. Flere av deltakerne, inkludert Astrup, ble syk av bedervet pemmikan. Men Astrup gjennomførte en viktig kartlegging av nordkysten av Melvillebukta på en 1300 km sledetur sammen med grønlenderen Kolotengva.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie