Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1891-92:
Astrup ble med Robert E. Peary til Nord Grønland for kartlegging og etnografiske studier.

Nitten år gammel ble Eivind Astrup ble med Robert E. Peary til Nord Grønland, der de gjennomførte en tre måneder lang skitur for å kartlegge Grønland i nord og nordøst. En mye lengre krysning av innlandsisen enn Nansen hadde gjort. Utga etter overvintringen en meget anerkjent etnografisk beskrivelse av verdens nordligste folkestamme.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie