Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1878:
H.C. Johannessen med «Lena» loser Nordenskiölds «Vega» gjennom første del av ferden.

Hans Christian Johannessen med «Lena» fulgte Adolf Erik Nordenskiölds «Vega»-ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen til Lenaelven, hvor det var avtalt at han skulle prøve å finne en handelsrute mellom Vest-Europa og elvene Ob, Jenisej og Lena.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie