Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1877-1878:
Den norske nordhavsekspedisjonen med «Vøringen». Tre ekspedisjoner som foretok oseanografiske observasjoner i tillegg til samlinger av marin zoologi og biologi, og observasjoner om meteorologi, geografi og magnetisme. Med var Henrik Mohn, Georg Ossian Sars og Carl Fredrik Wille.

Den 29.juli gjorde ekspedisjonen landgang på Jan Mayen i Marie Mussbukta. Det ble gjort zoologiske skrapninger fra båt. Det ble tatt peilinger og skisser til grunnlag for et kart, øya ble flyttet 9 naustiske mil lengre vest enn vist på Scoresby's kart.

Foruten lederne Mohn og Sars deltok overlege Danielssen, zoologen H. Friele, Kjemikerne H. Tornøe og L. Schmelck, samt kapteinene C.F. Wille og J. Grieg.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Arctic Encyclopedia.
Norsk Geografisk Tidsskrift 1923-29, s 426-427.
Spitsbergen - Norge, med et kart. Av Gunnar Isachsen s.27.
Barr, Susan: Jan Mayen - Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år. 1991.