Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1872:
Geografen H. Mohn laget det første kartet av Kong Karls Land på bakgrunn av observasjoner fra tre ekspedisjoner.

Johan Andreas Altmann, Nils Johnsen og Johannes Nilsen. Disse tre ekspedisjonene fant fine isforhold og kunne undersøke Kong Karls Land nærmere. Geografen H. Mohn brukte observasjoner fra disse tre til å lage det første kartet av øyene.

Kilde:
Arctic Encyclopedia