Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1864:
Sivert Tobiesen overvintret på Bjørnøya 1864-65. Utførte vitenskapelige observasjoner.

Hans vinterobservasjoner fra denne sesong ble utført etter anvising fra tollkasserer Karl Pettersen på Tromsø, som også skaffet han de nødvendige instrumenter. Resultatene ble trykt i det svenske vitenskapsakademis Handlinger (1869) og i Petermanns Geografische Mitteilungen (1870).

Kilde:
Hoel, Adolf, 1944: Nord-norske fangstfolk som geografiske oppdagere og forskere i de arktiske egne s. 22