Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1217-18:
To skip dro til «Bjarmeland» (Kvitsjøen ). En overvintrer som ble drept forårsaket en straffeekspedisjon året etter.

Svein Sigurdsson og Andres av Sjomæling reiste hjem 1217, Ogmund av Spånheim dro fra Kvitsjøen til østlige Russland, så til Svartehavet og The Holy Land, og returnerte ikke før mange år senere. Helge Bograngsson overvintret i Kvitsjøen, men ble drept etter en konflikt med de beboende. Da nyheten om mordene nådde Norge ble det sendt ut en straffeekspedisjon i 1222.

Kilde:
Arctic Encyclopedia