Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Arktis

1928

Leting etter Amundsen

Ved ettersøkningen av Amundsen i 1928 opererte 10 skip og mange fly av norsk, svensk, fransk, italiensk og amerikansk nasjonalitet.

19.juni ble Hjalmar Riiser Larsen beordret av Forsvarsdepartementet til å lete etter "Latham". Sammen med kaptein Finn Lützow-Holm og premierløitnant Lambrecht på motorskipet "Hobby" utrustet av miss Boyd. Det ble gjort søk med fly fram til 3.september da ettersøkningen ble innstilt ved et funn av "Lathams" flottørerer ved norskekysten.

Litteratur:
Riiser-Larsens biografi sendt Adolf Hoel 25.11.1933 (NP's arkiv).
Hoel, Adolf; Tromsø som utgangspunkt for arktiske ekspedisjoner, Norsk Polartidende 1952.